kontakt

Powitanie wiosny po europejsku.

[] Zgodnie ze starym, polskim obyczajem 21 marca, w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny topi się słomianą kukłę Marzannę - symbol odchodzącej zimy. Od wielu lat wśród uczniów klas I-III w SP nr 1 w Sokółce obyczaj ten był kultywowany. W tym roku, w związku z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej uroczystość ta miała nieco inny charakter i przebiegała pod hasłem: "DZIEŃ WIOSNY W EUROPIE".

Przygotowania do spotkania z wiosną rozpoczęły się kilka tygodni wcześniej. Członkowie działającego w naszej szkole "KLUBU PRZYJACIÓŁ EUROPY " wraz z opiekunkami opracowali zadania dla poszczególnych klas. W dniu powitania wiosny dzieci miały zaprezentować efekty swojej pracy.
Przedstawiciele każdej klasy omawiali plakaty o wylosowanym państwie, zwracając szczególną uwagę na ciekawostki i symbole kojarzące się z tym krajem. Niektóre klasy przygotowały również układy taneczne, piosenki, pokazy mody i reklamy państw w formie wierszowanej. Prezentacjom tym towarzyszyły flagi i kukły Marzanny (w ich wykonanie zaangażowali się rodzice) w strojach nawiązujących do kolorystyki poszczególnych państw. []

Kolejnym punktem programu, który zyskał największy aplauz wśród rówieśników i rodziców było przedstawienie pt.: "WYCIECZKA PO EUROPIE" w wykonaniu dzieci należących do szkolnego "KLUBU PRZYJACIÓŁ EUROPY" "Młodzi aktorzy" wykazali się nie tylko zdolnościami recytatorskimi, ale też znajomością języków obcych i wiedzą o Europie.

Były też chwile sportowej rywalizacji i prezentacji wiedzy w konkursie "EUROPA NA WESOŁO". Odbywał się on w trzech kategoriach wiekowych, których stopień trudności dostosowany był do poziomu klas pierwszych, drugich i trzecich. Dzieci rozwiązywały zagadki, układały puzzle, rozpoznawały flagi i stolice, kojarzyły słynne budowle i postacie

Inni uczniowie mieli również okazję do wykazania się swoją wiedzą, ponieważ odpowiadali na pytania skierowane do publiczności. Wszystkie dzieci uczyły się śpiewać i poruszać w takt melodii ludowych z różnych krajów europejskich.

[]

W nagrodę za wspólną zabawę i aktywny udział w uroczystości każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom i słodkie upominki.

Następnie wszystkie dzieci, w barwnym korowodzie pod opieką Straży Miejskiej udały się do Urzędu Miasta. Tam wszystkich serdecznie przyjął Burmistrz Sokółki - Stanisław Kozłowski, który chętnie odpowiedział na zadawane pytania. Przyniesione przez dzieci plakaty, flagi i Marzanny zostały wyeksponowane w sali konferencyjnej urzędu, tworząc barwną i ciekawą wystawę prac o Europie.

Cała impreza była udana między innymi dzięki funduszom pozyskanym z programu "PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI" współfinansowanego przez FUNDACJĘ SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY.

[]

Mamy nadzieję, że ta uroczystość przyspieszyła nadejście wiosny nie tylko w naszym mieście, ale i w całej Europie.

Jolanta Gabiniewicz
Danuta Korycka

[]
[]
[]
[]


Data ostatniej modyfikacji: 2. kwietnia 2005, 17:29:59
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
16-100 Sokółka
ul. Grodzieńska 43
telefon: (0-85)711 21 45; fax: (0-85) 711 24 43