Zadania do rozwiązania w ramach

Planu Naprawczego 2006/2007

 

 

Zadanie 1

Czytaj i pisz uważnie!

 

  1. Napisz czteropunktową instrukcję, jak należy organizować sobie naukę, aby osiągnąć sukces w szkole. W każdym punkcie zastosuj odpowiedni przysłówek.

 

 

 Zadanie 2

 

1.      Napisz gorący apel do ludzi dobrej woli, aby przygarnęli do swego domu jakieś zwierzę ze schroniska. Zastosuj:

a)      bezpośredni zwrot do odbiorcy apelu

b)      podaj 3 argumenty w zakończeniu wskaż pozytywny skutek takiego działania

 

 

Zadanie 3

 

I. W mieszkaniu trzeba wyczyścić dwa dywany. Jeden dywan znajduje się w pokoju o wymiarach 4m x 3m i zajmuje 3\4% powierzchni pokoju. Drugi znajduje się w sypialni i ma kształt prostokąta o wymiarach 2,5m x 3m. Na opakowaniu płynu do czyszczenia dywanów o pojemności 250 ml podano, że 50 ml wystarcza do wyczyszczenia 2m2 dywanu. Ile opakowań płynu trzeba kupić, aby wyczyścić te dywany

 

 

Zadanie 4

 

Korzystając z mapy hipsometrycznej Polski, zamieszczonej w atlasie geograficznym, np. gimnazjalnym, wykonaj następujące zadania:

A/ odczytaj i wpisz wartość skali liczbowej mapy

B/ odczytaj i wpisz wartość skali liniowej mapy

C/ korzystając ze skali liniowej, oblicz prawdziwą odległość w linii prostej z Białegostoku do Gdańska.

D/ odczytaj z tej mapy wysokość 5 szczytów górskich położonych w Karpatach i wpisz je poniżej w kolejności od najniższego do najwyższego

 

 

Zadanie 5

 

Znajdź w źródłach 10 najwybitniejszych pisarzy, podaj ich daty urodzenia i śmierci oraz dopisz, który to był wiek.

 

 

Zadanie 6

 

1.      Ktoś powiedział: „Dzieci mogą wracać do domu, o której chcą”. Napisz 3 zdania, w których przedstawisz odmienną opinię na ten temat. Zastosuj wybrane zwroty i wyrażenia spośród podanych: moim zdaniem; sądzę, że; nie zgadzam się z taką opinią; jestem pewien, że

 

 

Zadanie 7

 

Napisz 4 zdania, które będą reklamą soku owocowego. Wskaż zalety towaru, zwracając uwagę na jego smak, barwę, wartości odżywcze i cenę. W reklamie zastosuj przymiotniki i przysłówki w różnych stopniach.

 

 

Zadanie 8

 

I. Działka ma kształt i wymiary takie jak na rysunku. Bramę wjazdową szerokości 4m i furtkę o szerokości 1,5m wykonano z elementów drewnianych. Resztę ogrodzono siatką.

 

 

 

1.      Oblicz, jaką powierzchnię zajmuje ta działka? Ile to hektarów?

2.      Oblicz ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie tej działki?

3.      Wykonaj plan działki w skali 1:500. Zapisz wszystkie wykonane obliczenia.

4.      Zaprojektuj zagospodarowanie tej działki. Umieść na niej obiekty (np. dom, ogród, basen itp.) w kształcie różnych wielokątów (co najmniej trzech rodzajów).

5.      Oblicz rzeczywistą powierzchnię każdego z narysowanych obiektów. Zapisz wszystkie wykonane obliczenia.

 

 

Zadanie  9

 

A/ Korzystając z ogólnogeograficznej mapy Europy, postaraj się odnaleźć wymienione w naszej podróży miasta a na łączących je liniach wpisz angielskie symbole kierunku, w którym należy jechać, odnosząc się do ostatniej miejscowości.

 

                         SW                              S

Warszawa ------------------ Praga ------------------ Rzym ----------------- Sofia ----

 

-------------Moskwa ---------------- Sztokholm ---------------- Londyn --------------

 

--- Bruksela -------------- Paryż -------------- Madryt --------------- Warszawa

 

 

B/ Odczytaj z mapy politycznej Europy / państwa /, położenie niżej wymienionych państw względem Polski:

 

Grecja

Portugalia

Białoruś

Irlandia

Norwegia

Łotwa

 

 

Zadanie 10

 

 Określ, ile czasu upłynęło pomiędzy następującymi wydarzeniami.

 

1.      Bitwa pod Wiedniem w 1683 r. – bitwa pod Salaminą w 480 r. p.n.e.

2.      Założenie Rzymu w 753 r. p.n.e. – początek wojny peloponeskiej w 431 r. p.n.e.

3.      Powstanie Warszawskie w 1944 r. – zjazd gnieźnieński w 1000 r.

4.      Pierwsze igrzyska w Olimpii w 776 r. p.n.e. – rozłam chrześcijaństwa w 1054

 

Zadanie 11

 

Napisz, co można grzecznie, ale stanowczo powiedzieć koledze, który codziennie chce odpisywać od Ciebie pracę domową. Zredaguj 3 zdania złożone

 

 

Zadanie 12

 

1.      Opisz wygląd miejsca, w którym najchętniej odpoczywasz. Zredaguj 8 zdań. Użyj epitetów opisujących kolor i kształt. Zastosuj porównanie. Użyj wyrazów określających wzajemne położenie przedmiotów. Pamiętaj o graficznym wyodrębnieniu wstępu, rozwinięcia i zakończenia.

 

 

Zadanie 13

 

II. Ty i Twoja rodzina postanowiliście pojechać na wczasy do Zakopanego. Wykorzystaj ofertę biura podróży ŁAZIK.

 

OFERTA BIURA PODRÓŻY ŁAZIK

WCZASY RODZINNE W ZAKOPANEM W PENSJONACIE „BACA”

Czas pobytu

Cena pobytu jednaj osoby

1 tydzień

500zł

2 tygodnie

980 zł

3 tygodnie

1400zł

 

Zniżki dla dzieci i młodzieży:

  • Dzieci do lat 3 – pobyt bezpłatny
  • Dzieci w wieku 4-14lat – 25% zniżki

 

Za dodatkową opłatą można wziąć udział w wycieczkach organizowanych przez kierownictwo pensjonatu.

  • Wycieczka do Morskiego Oka – koszt 25zł od osoby, dzieci i młodzież szkolna 20% zniżki
  • Wycieczka do Jaskini Mroźnej – koszt 21zł od osoby, dzieci i młodzież szkolna 40% zniżki
  • Wycieczka kolejką linową na Kasprowy Wierch – koszt od osoby 30zł, dzieci i młodzież szkolna 30% zniżki

 

1.      Oblicz koszt pobytu Twojej rodziny na dwutygodniowych wczasach w pensjonacie „Baca”.

2.      Wybierz jedną z usług oferowanych za dodatkową opłatą i oblicz ile trzeba będzie zapłacić za wycieczkę dzieci i jednej osoby dorosłej.

 

 

Zadanie 14

 

A/ Korzystając z umieszczonych w Twoim podręczniku do przyrody na str. 80 wykresów opadów i temperatury w różnych stacjach meteorologicznych,

      odczytaj i wpisz do zeszytu następujące informacje:

Wartość opadów w miesiącu V /maju/ w stacjach w

 

Manaus

Neapol

Murzuk

Londyn

 

Wysokość temperatury powietrza w lipcu w stacjach

Malakal

Neapolu

Jakucku

Wostok

 

B/ Wiedząc, że wody zajmują 2/3 powierzchni Ziemi a lądy tylko 1/3, przedstaw tą informację w postaci diagramu kołowego.

 

 

Zadanie 15

 

W klasie VI w Szkole Podstawowej w Leśnym Potoku została przeprowadzona próba szybkości – bieg na 60m. Otrzymano wyniki:

 


1.      Kasia         11,03

2.      Adam        9,98

3.      Łukasz      10,69

4.      Ania          11,91

5.      Michał       11,28

6.      Zosia         13,01

7.      Antek        16,21

8.      Heniek      9,59

9.      Stasio        10,07

10.  Ala            10,09

11.  Zuzia         9,63

12.  Daniel       12,18

13.  Paula         9,99

14.  Kuba         10,94

15.  Mój czas   ????  

 

Takiej samej próbie zostałeś poddany we wrześniu lub październiku w bieżącym roku szkolnym. Wyobraź sobie, że uczysz się w tej szkole, w tej klasie.

 

1.      Na którym miejscu zostałbyś sklasyfikowany ze swoim wynikiem? W tym celu ustaw wyniki od najlepszego do najsłabszego.

2.      Oblicz średnią dla całej grupy łącznie ze swoim czasem (możesz użyć kalkulatora). Wynik podaj z dokładnością do części setnych.

3.      ile jesteś szybszy od najwolniejszego a o ile wolniejszy od najszybszego?

4.      Wystaw oceny wszystkim uczniom oraz sobie według kryteriów podanych w tabeli:

 

Przedział

[60 m]

Ocena

Poniżej 10,0

Celująca (6)

10,0-10,2

Bardzo dobra (5)

10,3-10,8

Dobry (4)

10,9-11,3

Dostateczny (3)

Powyżej 11,3

Dopuszczający (2)

 

a.       Wystaw ocenę całej grupie łącznie z Twoim czasem według kryteriów podanych w tabeli powyżej

b.      Ile minut biegła cała klasa razem z Tobą?

c.       Rekord tej szkoły w biegu na 60m to 0,155 min. Jesteś wolniejszy czy szybszy? O ile sekund?

 

Opracowanie:

Urszula Bronowicz

Henryka Sarosiek

Elżbieta Plichta

Katarzyna Dykiel

Tomasz Mucuś

 

 

 

 

 

 


3. stycznia 2007, 13:53:58