Scenariusz biegów przełajowych

klas III- VI dziewcząt i chłopców

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce

 

 

Nazwa: Mistrzostwa szkoły w indywidualnych biegach przełajowych klas III-VI

Miejsce: stadion OSiR w Sokółce

Czas: 18 października 2006r

Strój: obowiązuje strój i obuwie sportowe

 

Cele: - kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku

         - wprowadzenie zdrowej rywalizacji indywidualnej

         - popularyzacja lekkiej atletyki

         - integracja społeczności uczniowskiej

         - wdrażanie do kulturalnego dopingu

         - kształtowanie umiejętności organizacyjnych i sędziowskich

 

Przebieg zawodów:

 Uczniowie startują klasami począwszy od klas trzecich. Po pięć dziewczynek i pięciu chłopców z każdej klasy. Zgłoszenia przyjmowane są przez organizatorów do 17 października. Zespoły startujące z poszczególnych klas wybiera wychowawca. Uczniowie przychodzą na wskazane miejsce wraz z wychowawcą. Każdy uczestnik przed startem otrzymuje kartę startową, która winien jest przedstawić po dobiegnięciu do mety.

Uczniowie startują z górnego boiska przy stadionie. Pokonują dystans około 650m. Po przebiegnięciu ustawiają się w rzędzie wg kolejności przybycia w specjalnie utworzonym tunelu i oddają kartę startową wskazanej osobie.

 

Wyniki osiągnięte przez uczniów danej klasy sumuje się. Wygrywa klasa, która zdobyła największą liczbę punktów (punkty liczą się do konkursu na najbardziej usportowioną klasę). Prowadzona jest również punktacja indywidualna. Wygrywa zawodnik, który w danej grupie przybiegnie jako pierwszy.

Wręczenie dyplomów i medali odbędzie się po zakończeniu zawodów na boisku szkolnym.

 

Ważna informacja:

 

Wychowawcy zobligowani są dopilnować- by uczestnicy zgłosili się tego dnia z pozwoleniami od rodziców na uczestnictwo w biegu. Bez zezwolenia uczniowie nie będą mogli wystartować w biegu.

 

                                                        Nauczyciele wychowania fizycznego

 

Regulamin biegów przełajowych klas III- VI
dziewcząt i chłopców
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce

 

 

Organizatorzy: nauczyciele wychowania fizycznego SP nr 1 w Sokółce

 

Cel: popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci

 

Termin: 18 października 2006r (środa) - o godzinie 13

 

Miejsce: trasą biegu jest pętla wokół stadionu OSiR - u

 

Uczestnicy: Uczniowie klas III - VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce.

Z każdej klasy wychowawcy wybierają po 5 dziewczynek i 5 chłopców Jeśli klasa wystawi więcej uczestników liczy się 5 najlepszych wyników.

 

Harmonogram:

13.00 - wymarsz z wychowawcami spod szkoły na wyznaczone miejsce

13.15 - rozpoczęcie biegu- start kl. III (dziewczęta)

13.55 - powrót do szkoły

14.00 - dekoracja najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych

 

Uwagi końcowe:

 

- Rozgrzewka - każdy uczestnik wykonuje sam rozgrzewkę.

- Organizatorzy zapewniają dobre oznakowanie trasy.

- Dojście na miejsce zawodów z wychowawcami.

- Uczestnicy startować będą wg klas - począwszy od klasy III do klasy VI.

- Najlepsi zawodnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz medale.

 

Organizatorzy.