Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
http://www.sp1sokolka.of.pl
home
sprawdziany
[] Wpisz swoje imię:

Powodzenia!


SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2005
"W wodzie"

Tekst I

Według starożytnych Greków świat fizyczny składał się z żywiołów, czyli wody, powietrza, ognia i ziemi. Uważali oni, że wszystko, co jest stałe, jest ziemią, wszystko, co lekkie i nie opada na ziemię, jest powietrzem, wszystko, co płynne, jest wodą, wszystko zaś, co gorące i lżejsze od powietrza, jest ogniem.

Na podstawie książki: A. Aduszkiewicz, P. Marciszak, R. Piłat, Edukacja filozoficzna

 1. Z ilu żywiołów, według starożytnych Greków, składał się świat fizyczny?
 1. Z jednego.
 2. Z dwóch.
 3. Z trzech.
 4. Z czterech.

 1. 96% zasobów wód na Ziemi to wody słone, 2% to wody słodkie uwięzione w lodowcach i lądolodach. Ile procent zasobów wód na Ziemi stanowią pozostałe wody słodkie?
 1. 2%.
 2. 4%.
 3. 96%.
 4. 98%.

Tekst do zadań od 3. do 5.

Od bardzo dawna człowiek marzył, by pływać jak ryba i żeglować po morzach.
Znana jest opowieść o niezwykłej morskiej tułaczce króla Itaki Odyseusza wracającego spod Troi do ojczyzny. Przeżył on sztormy, katastrofy okrętów, zmagania wojenne i niewolę. Nie pomógł mu nawet dar boga wiatrów Eola. Przyczyną nieszczęść Odyseusza był gniew boga morza Posejdona. To jego zemsta sprawiła, że dopiero po wielu latach, dzięki pomocy króla Feaków - Alkinoosa, strudzony żeglarz dotarł do domu, gdzie czekała na niego wierna żona Penelopa i syn Telemach.
Niezwykłe przygody bohatera spod Troi barwnie opisał Homer w Odysei.

Na podstawie książki: V. Zamarowsky, Bogowie i herosi mitologii greckiej i rzymskiej

 1. Zwrot pływa jak ryba oznacza, że ktoś
 1. utrzymuje się na wodzie.
 2. pływa bardzo dobrze.
 3. żegluje po morzu.
 4. ślizga się po falach.

 1. W którym szeregu przedstawiono przebieg zdarzeń zgodny z tekstem?
 1. Spotkanie z rodziną. Pomoc króla. Morska tułaczka.
 2. Morska tułaczka. Spotkanie z rodziną. Pomoc króla.
 3. Pomoc króla. Spotkanie z rodziną. Morska tułaczka.
 4. Morska tułaczka. Pomoc króla. Spotkanie z rodziną.

 1. Tytuł utworu Homera Odyseja wiąże się z imieniem władcy
 1. morza.
 2. Feaków.
 3. wiatrów.
 4. Itaki.

Tekst do zadania 6.

Nagle z wody wynurzyła się przecudna postać. Była to dziewica nadziemskiej urody; do pasa panna nad podziw urodziwa, od pasa ryba srebrzystą łuską błyszcząca. W świetle księżyca widać ją było doskonale. Miała kruczoczarne włosy, pierścieniami spływające na białą, jak z marmuru wyrzeźbioną szyję; szafirowe oczy patrzyły dziwnie przejmująco i smutno, a ozdobiona lekkim rumieńcem twarzyczka tchnęła czarodziejskim urokiem.

Na podstawie książki: A. Oppman, Legendy warszawskie

[]
 1. Opisując syrenę, autor tekstu użył najwięcej
 1. epitetów.
 2. przenośni.
 3. porównań.
 4. wyrazów dźwiękonaśladowczych.
 1. Na głębokość większą niż 1 kilometr zanurza się
 1. żółw.
 2. delfin.
 3. kaszalot.
 4. słoń morski.
 1. Którym programem komputerowym posłużysz się, szukając informacji np. o zwierzętach morskich?
 1. Edytorem tekstu.
 2. Arkuszem kalkulacyjnym.
 3. Przeglądarką internetową.
 4. Programem graficznym.
 1. W którym szeregu uporządkowano ryby od najwolniej do najszybciej poruszającej się w wodzie?
[]
 1. Marlin, tuńczyk, łosoś, rekin.
 2. Łosoś, marlin, rekin, tuńczyk.
 3. Marlin, łosoś, tuńczyk, rekin.
 4. Łosoś, rekin, tuńczyk, marlin.

Tekst do zadań 10. i 11.

Niektóre ryby podejmują dalekie wędrówki związane z rozrodem, poszukiwaniem pokarmu, zmianami pór roku. Śledzie wędrują tylko w obrębie mórz. Łososie i jesiotry wędrują z mórz do rzek, a węgorze odbywają daleką drogę z wód śródlądowych do Morza Sargassowego, które jest miejscem ich tarła.

 1. Rybą, która odbywa wędrówki wyłącznie w obrębie wód słonych, jest
 1. węgorz.
 2. śledź.
 3. łosoś.
 4. jesiotr.
 1. Przyczyną wędrówek węgorzy jest
 1. zmiana poziomu wód rzecznych.
 2. brak pokarmu w rzekach.
 3. potrzeba złożenia ikry.
 4. zmiana pory roku.
[]
 1. Kształt rombu ma żagiel przedstawiony na rysunku
 1. I
 2. II
 3. III
 4. IV
 1. Pary boków równoległych występują w figurach przedstawiających żagle oznaczone numerami
 1. I i II
 2. II i III
 3. I i III
 4. I i IV
 1. Ile osi symetrii ma figura przedstawiająca żagiel oznaczony numerem I?
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Tekst do zadania 15.

Instrukcja obsługi nawilżacza. Przed uruchomieniem nawilżacza należy się upewnić, czy jest on ustawiony na równej powierzchni z dala od źródła ciepła oraz sprawdzić, czy zainstalowano na nim zbiornik wody. Po włączeniu nawilżacza żądany poziom wilgotności w pomieszczeniu reguluje się pokrętłem. Chcąc oczyścić urządzenie, należy je odłączyć od sieci.

 1. Zgodnie z instrukcją, nawilżacza nie wolno używać, gdy
 1. zakończono jego czyszczenie.
 2. ustawiono go daleko od gorącego kaloryfera.
 3. nie ma na nim zainstalowanego zbiornika wody.
 4. nie uregulowano właściwego poziomu wilgotności powietrza.
[]
 1. Oceanarium znajduje się na planie w prostokącie oznaczonym współrzędnymi
 1. (C1)
 2. (C2)
 3. (D1)
 4. (D3)
 1. Do oceanarium najbliżej jest z przystanku autobusowego znajdującego się przy ulicy
 1. Rybackiej.
 2. Morskiej.
 3. Portowej.
 4. Plażowej.
 1. Aby dojść z oceanarium najkrótszą drogą do parkingu, należy pójść w kierunku
 1. północnym.
 2. wschodnim.
 3. południowym.
 4. zachodnim.
[]
 1. Aby dowiedzieć się, jakie ryby poławiane są u wybrzeży naszego kraju, należy uczestniczyć w wykładzie, który rozpoczyna się o godzinie
 1. 9:30
 2. 10:30
 3. 11:15
 4. 12:15
 1. Ile minut trwa przerwa między wykładami?
 1. 15
 2. 30
 3. 45
 4. 60

Jeżeli na początku podałeś swoje imię (warunek konieczny, jeżeli nie wpisałeś swego imienia lub pseudonimu to wróć na początek!) i chcesz zobaczyć wyniki, jakie uzyskałeś z testu naciśnij przycisk Sprawdź, jeżeli chcesz rozwiązać jeszcze raz - przycisk Wyczyść!


   

Zadania otwarte stanowiące dalszą część sprawdzianu "W wodzie"


Data ostatniej modyfikacji: 5. kwietnia 2005, 14:56:42
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
16-100 Sokółka
ul. Grodzieńska 43
telefon: (0-85)711 21 45; fax: (0-85) 711 24 43