kontakt

Konkurs wiedzy ekologicznej
Rady na Odpady
w naszej gminie

Organizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
 • Nauczyciel przyrody - Eulalia Mroczko

Cele:

 • pogłębianie wiadomości w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
 • poznanie problemów z zakresu ochrony srodowiska najbliższej okolicy,
 • kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych,
 • zapoznanie z działalnością zakładów dbających o stan czystości środowiska w naszym mieście.
Regulamin:
 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV - VI, szkół podstawowych z terenu miasta Sokółka.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
 1. eliminacje szkolne, w celu wyłonienia 3 osób do udziału w etapie miejskim,
 2. etap miejski - międzyszkolny, w którym uczniowie wezmą udział w rozwiązaniu zadań testowych ułożonych na bazie informacji wysłanych do szkół.
 1. Komisyjne sprawdzenie testów.
 2. Wyłonienie laureatów konkursu.
 3. Wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom i uczestnikom.
Termin:
Konkurs na szczeblu miejskim odbędzie się 20 kwietnia 2006 roku o godzinie 1000, w sali nr 14 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce.

Zgłoszenia 5 - cio osobowych reprezentacji szkół, należy przesłać do 13 kwietnia 2006 roku, na adres:
Szkoła Podstawowa Nr1
16-100 Sokółka
ul. Grodzieńska 43
dopisek Konkurs Ekologiczny lub telefonicznie 711 2145

Dziękujemy

[]

DRODZY PRZYJACIELE EKOLODZY!

22 kwietnia 2006
Dzień Ziemi

Informacje o konkursie


Data ostatniej modyfikacji: 17. marca 2006, 11:24:19
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
16-100 Sokółka
ul. Grodzieńska 43
telefon: (0-85)711 21 45; fax: (0-85) 711 24 43