Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
http://www.sp1sokolka.of.pl

O Nas
Matematyka & Informatyka
Scenariusze lekcji
Karty Pracy z informatyki
Sprawdzian klas VI - tych.
Głos Uczniaków
Aktualności
Strona Główna

Copyright © 2001 [SP1]
Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej - Chleb - 2004 rok.

Wpisz swoje imię:
Powodzenia!

Chleb

Tekst I

Dzieje chleba, stanowiącego podstawę naszego codziennego pożywienia, sięgają czasów prehistorycznych. Już ludzie epoki kamiennej piekli na rozgrzanych kamieniach płaskie placki z rozdrobnionych ziaren wymieszanych z wodą.

Starożytni z wypiekania chleba uczynili sztukę. Egipcjanie odkryli drożdże i wynaleźli piec chlebowy. Grecy wypiekali ponad 70 gatunków pieczywa. W Rzymie, gdzie w I w. p.n.e. istniało 300 piekarń, wynaleziono młyn wodny i udoskonalono piece chlebowe.

W średniowiecznej Polsce uprawiano różne zboża: żyto, proso, owies, jęczmień, pszenicę. Ziemię pod uprawę orano radłami lub pługami. Dojrzałe zboża ścinano sierpami. Do rozcierania ziaren na mąkę służyły żarna. Od XII wieku w różnych częściach Polski stopniowo upowszechniały się młyny i zaczęło się rozwijać piekarskie rzemiosło. Najstarszy w Polsce cech piekarzy założono w Krakowie w 1260 roku na mocy przywileju księcia Bolesława Wstydliwego.

Na podstawie: Ewa Sabelanka, W encyklopediach nie znajdziecie, Poznań 1981.
 1. Historia chleba sięga czasów
 1. nowożytnych.
 2. średniowiecza.
 3. prehistorycznych.
 4. starożytności.
 1. Piec chlebowy wynaleziono w
 1. Egipcie.
 2. Polsce.
 3. Grecji.
 4. Rzymie.
 1. Do rozcierania ziaren zbóż służyły
 1. radła.
 2. sierpy.
 3. żarna.
 4. pługi.
 1. Pierwszy polski cech piekarzy powstał w
 1. pierwszej połowie XII wieku.
 2. drugiej połowie XII wieku.
 3. pierwszej połowie XIII wieku.
 4. drugiej połowie XIII wieku.

Pędy zbóż są zakończone kłosami lub wiechami. W kłosach kwiaty, a potem ziarna, osadzone są wprost na łodydze. W wiechach znajdują się na końcach rozgałęzień.

 1. Najbliżej młyna rośnie zboże tworzące wiechy. Które to zboże?
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 1. Z młyna do piekarni jest 150 m. Ile to centymetrów na planie w skali 1 : 5000?
 1. 3
 2. 2
 3. 10
 4. 7,5
 1. Chleb waży o 30 procent więcej niż wzięta do wypieku mąka. Ile waży chleb upieczony z 5 kg mąki?
 1. 5,30 kg
 2. 6,50 kg
 3. 5,15 kg
 4. 3,50 kg
 1. Cztery prostopadłościenne foremki do pieczenia mają taką samą wysokość. Najwięcej ciasta chlebowego zmieści się do foremki, której podstawa ma wymiary
 1. 25 cm × 20 cm
 2. 20 cm × 30 cm
 3. 15 cm × 30 cm
 4. 25 cm × 25 cm
 1. Uczniowie kupili na biwak 3 jednakowe bochenki chleba. Zapłacili za nie razem 4,05 zł. Po namyśle postanowili dokupić jeszcze 2 takie same bochenki. Ile jeszcze będą musieli dopłacić?
 1. 1,35 zł
 2. 2,70 zł
 3. 6,75 zł
 4. 8,10 zł

Kacper kupił chleb, który był pokrojony na równej wielkości kromki i miał długi okres przydatności do spożycia. Oto etykieta z opakowania tego chleba:

 1. Chleb został kupiony 30. 09. 2003 r. Ile miesięcy najdłużej można go było przechowywać zgodnie z zaleceniem na etykiecie?
 1. 3
 2. 4
 3. 7
 4. 8
 1. Które wyrażenie prowadzi do obliczenia wartości energetycznej 1 kromki kupionego chleba?
 1. 154:100
 2. 500:10
 3. (154ˇ5):10
 4. (154ˇ10):5
 1. Który diagram ilustruje zawartość substancji odżywczych w kupionym chlebie?
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 1. Po śniadaniu, zwykle dwadzieścia po siódmej, Michalina wysypywała ptakom okruszki chleba. Któregoś dnia zrobiła to dopiero za dwanaście dziewiąta. O ile później niż zwykle ptaki dostały okruszki?
 1. 1 godz. 28 min
 2. 1 godz. 32 min
 3. 2 godz. 8 min
 4. 2 godz. 32 min

Chleb otaczano w Polsce od niepamiętnych czasów niemal religijną czcią i wielkim szacunkiem. Gdy przypadkiem upadł na ziemię, podnoszono go i przepraszając całowano. Kromkę chleba dawano przy rozstaniu jako znak błogosławieństwa na drogę i zapowiedź szczęśliwego powrotu. Chlebem i solą witało się i wita po dzień dzisiejszy dostojnych i miłych gości oraz nowożeńców na progu ich mieszkania. Chlebem częstuje się ubogich, skrzywdzonych, żebrzących. Trafił też chleb do wielu przysłów i porzekadeł, np.:
Chleb najmocniej wiąże,
Gdzie chleb i woda, tam nie ma głoda.

Na podstawie: Maria Lemnis, Henryk Vitry, W staropolskiej kuchni, Warszawa

 1. Tekst mówi o
 1. smaku i gatunkach chleba.
 2. tradycjach i zwyczajach.
 3. znaczeniu przysłów.
 4. wierzeniach religijnych.
 1. W którym przysłowiu występuje uosobienie?
 1. Nic po chlebie, kiedy brak zębów.
 2. Chleb pracą nabyty jest smaczny i syty.
 3. Głodnemu chleb na myśli.
 4. Chleb płacze, gdy go darmo jeść.Kamienny chleb

 1. Na oknie bochen chleba leżał napoczęty,
  Na liściu kapuścianym, pulchny i pęknięty.
 1. Szedł drogą głodny. Staje. Prosi gospodyni:
  Dajcie mi kromkę, kromka ubytku nie czyni.
 1. Jestem głodny, od wczoraj bez chleba i wody.
  A cóż to, czy chleb piekę dla czyjej wygody?
 1. Nie dam wam, ani myślę dla was wstawać z ławy! -
  Fuknęła gospodyni. - Poszedł, jaki żwawy!
 1. Za chwilę sama sobie chleb ukroić wstaje,
  Ale nóż w chleb nie wchodzi, krajać się nie daje.
 1. Na oknie zamiast chleba zwykły kamień leży,
  Choć jeszcze wczoraj ciasto rozczyniała w dzieży*.

Anna Kamieńska


* dzieża - duże drewniane naczynie do przygotowywania ciasta na chleb 1. Celem zamieszczonego pod wierszem przypisu jest
 1. wskazanie źródeł informacji zawartych w tekście.
 2. skomentowanie opisanych w utworze wydarzeń.
 3. objaśnienie znaczenia użytego w wierszu wyrazu.
 4. zwrócenie uwagi na poprawność zapisu wyrazu.
 1. W której zwrotce wiersza rzeczywistość przemienia się w baśń?
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 1. Chleb w wierszu zamienił się w kamień, ponieważ
 1. leżał na oknie i sczerstwiał.
 2. gospodyni odmówiła go głodnemu.
 3. gospodyni źle rozczyniła ciasto.
 4. został za wcześnie napoczęty.
 1. Które określenia charakteryzują gospodynię - bohaterkę wiersza?
 1. Uczynna, zmęczona, głodna.
 2. Pracowita, zapobiegliwa, uprzejma.
 3. Zaradna, gościnna, żwawa.
 4. Skąpa, nieużyta, opryskliwa.
 1. Jakie pouczenie wypływa z wiersza Anny Kamieńskiej?
 1. Trzeba się dzielić z potrzebującymi.
 2. Nie warto prosić o pomoc i wsparcie.
 3. Powinno się przyjmować okazaną pomoc.
 4. Nie należy pokazywać obcym swego dobytku.

Rozmiar: 6514 bajtówJeżeli na początku podałeś swoje imię (jeżeli nie wpisałeś swego imienia to wróć na początek!) i chcesz zobaczyć wyniki, naciśnij przycisk Sprawdź, jeżeli chcesz rozwiązać jeszcze raz - przycisk Wyczyść!


   

Zadania otwarte stanowiące dalszą część sprawdzianu Chleb
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce 16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 43 telefon: (0-85)711 2145