fizyka w czasach epidemii


klasa 8

lp. Temat Materiał
01 Prąd elektryczny w gazach Dokument Google
02 Napięcie elektryczne i natężenie prądu - obliczenia Dokument Google
03 Pomiar napięcia i natężenia. Obliczanie pracy i mocy prądu elektrycznego Dokument Google
04 Przykłady obwodów elektrycznych Dokument Google
05 Powtórzenie wiadomości z działu Elektrostatyka i prąd elektryczny. Część 1 Dokument Google
06 Powtórzenie wiadomości z działu Elektrostatyka i prąd elektryczny. Część 2 Dokument Google
07 Opór elektryczny. Prawo Ohma Dokument Google
08 Wyznaczanie oporu elektrycznego Dokument Google
09 Instalacja elektryczna Dokument Google
010 Magnesy Dokument Google
011 Prąd elektryczny i magnetyzm Dokument Google
012 Budowa i zasada działania silnika elektrycznego Dokument Google
--- --- ---
1 Załamanie światła - ćwiczenia utrwalające plik pdf
2 Soczewki dokument Google
3 Konstrukcja obrazów tworzonych przez soczewkę skupiającą dokument Google
4 Obrazy tworzone przez soczewkę rozpraszającą dokument Google
5 Oko i aparat fotograficzny dokument Google
6 Odbicie światła, zwierciadła płaskie dokument Google
7 Zwierciadła wklęsłe i wypukłe dokument Google
8 Konstrukcje obrazów w zwierciadłach sferycznych dokument Google
9 Rozszczepienie światła. Barwy dokument Google
10 Powtórzenie wiadomości z optyki dokument html
11 Miraże i inne zjawiska optyczne dokument html
12 Matematyka językiem fizyki dokument html


klasa 7

lp. Temat Materiał
1 Energia i temperatura - ćwiczenia utrwalające plik pdf
2 Ciepło właściwe dokument Google
3 Przewodnictwo cieplne, konwekcja, promieniowanie dokument Google
4 Topnienie i krzepnięcie, parowanie i skraplanie dokument Google
5 Przepływ ciepła - obliczenia dokument Google
6 Objętość, masa, gęstość dokument Google
7 Co to jest ciśnienie? dokument Google
8 Obliczanie ciśnienia dokument Google
9 Ciśnienie hydrostatyczne dokument Google
10 Prawo Pascala dokument Google
11 Prawo Archimedesa dokument Google
12 Ciśnienie atmosferyczne dokument Google
13 Ciśnienie i siła wyporu - podsumowanie wiadomości dokument html