zadania

To było w klasie 7 - objętość, gęstość, ciężar, ciśnienie.
To jest fizyka
Siła wypadkowa - ćwiczenia
Jak powstaje wykres?
Ruch ciała - podsumowanie i zadania
Siła wpływa na ruch - zadania
Jak siła wpływa na ruch?
Praca i energia
Cząsteczki i ciepło
Ciała stałe, ciecze i gazy
Ciśnienie i siła wyporu
10 zadań z elektrostatyki
Napięcie, natężenie oraz praca i moc prądu elektrycznego
Magnesy
Drgania
Fale elektromagnetyczne
Zwierciadła kuliste
Rozszczepienie światła białego w pryzmacie. Kolory
Rysunek zwierciadła wklęsłego
Ciała w ruchu - powtórka

Świat pod lupą - fizyka 1
Świat pod lupą - fizyka 2
Świat pod lupą - fizyka 3
Vladimir Vascak - strona nauczyciela z Moraw

multimedia

Sonda Odwieczna wojna
Sonda Czerwona Fala
Sonda Echo
Sonda Żelastwo / Hardware
Sonda Przemiany
Słuchamy muzyki
Marek Biliński - Dom w Dolinie Mgieł
Generator dźwięku
Malarz dźwięków
Czym zajmuje się fizyka, czyli o śmiałości stawiania pytań
Praca i energia
Siła wyporu
Elektrony swobodne w metalach
Jak działa silnik elektryczny? (Silnik prądu stałego)
Ruch drgający
Fala poprzeczna i podłużna
Fale na wodzie
Fale dźwiękowe
Drgania i fale
Egzamin gimnazjalny - arkusze egzaminacyjne z lat 2012 - 2019
Optyka - soczewki
Rozszczepienie światła w pryzmacie
Jak powstaje tęcza?
Czy kolory istnieją?
Narodziny Wszechświata. Teoria Wielkiego Wybuchu

Joe Bonamassa "Just Cos You Can Don't Mean You Should"
Cyberszantaż / Cyberbully (2015)
Atak Niemiec na Polskę w 1939 r. Dokument
Druga Wojna Światowa - Pierwszy Dzień

Życie lasu - bogactwo przyrodnicze
Syzyfowe prace
Sekretne życie drzew

fizyka w czasach epidemii


klasa 8

 1. Prąd elektryczny w gazach

 2. Napięcie elektryczne i natężenie prądu - obliczenia

 3. Pomiar napięcia i natężenia. Obliczanie pracy i mocy prądu elektrycznego

 4. Przykłady obwodów elektrycznych

 5. Powtórzenie wiadomości z działu Elektrostatyka i prąd elektryczny - część 1

 6. Powtórzenie wiadomości z działu Elektrostatyka i prąd elektryczny - część II

 7. Opór elektryczny. Prawo Ohma

 8. Wyznaczanie oporu elektrycznego

 9. Instalacja elektryczna

 10. Magnesy

 11. Prąd elektryczny i magnetyzm

 12. Budowa i zasada działania silnika elektrycznego

 13. Ruch drgający

 14. Wykresy ruchu drgającego

 15. Przemiany energii w ruchu drgającym

 16. Drgania - rozwiązywanie zadań

 17. Co to są fale?

 18. Dźwięk też jest falą

 19. Bogactwo dźwięków

 20. Drgania i fale - zadania

 21. Fale elektromagnetyczne

 22. Energia fal elektromagnetycznych

 23. Zjawiska falowe

 24. Podsumowanie wiadomości z działu "Drgania i fale"

 25. Światło i cień

 26. Widzimy dzięki światłu

 27. Załamanie światła

 28. Soczewki

 29. Obrazy tworzone przez soczewkę skupiającą

 30. Obrazy tworzone przez soczewkę rozpraszającą

 31. Oko i aparat fotograficzny

 32. Odbicie światła, zwierciadła płaskie

 33. Zwierciadła wklęsłe i wypukłe

 34. Konstrukcje obrazów w zwierciadłach sferycznych

 35. Mikroskop i luneta

 36. Zwierciadła - rozwiązywanie zadań

 37. Rozszczepienie światła. Barwy


klasa 7

 1. Ciała w ruchu - bieg na przełaj

 2. Spadek swobodny

 3. III zasada dynamiki Newtona

 4. Czym jest tarcie?

 5. Energia i temperatura - ćwiczenia utrwalające

 6. Ciepło właściwe

 7. Przewodnictwo cieplne, konwekcja, promieniowanie

 8. Topnienie i krzepnięcie, parowanie i skraplanie

 9. Przepływ ciepła - obliczenia

 10. Objętość, masa, gęstość

 11. Co to jest ciśnienie?

 12. Obliczanie ciśnienia

 13. Ciśnienie hydrostatyczne

 14. Prawo Pascala

 15. Prawo Archimedesa

 16. Ciśnienie atmosferyczne

 17. Ciśnienie i siła wyporu - podsumowanie wiadomości