fizyka w czasach epidemii


klasa 7

lp. Czas Temat Paczka
1 16.03 - 20.03 Energia i temperatura - ćwiczenia utrwalające padlet
plik pdf
2 23.03 - 27.03 Ciepło właściwe dokument Google
3 30.03 - 03.04 Przewodnictwo cieplne, konwekcja, promieniowanie dokument Google
4 06.04 - 10.04 Topnienie i krzepnięcie, parowanie i skraplanie dokument Google


klasa 8

lp. Czas Temat Paczka
1 16.03 - 20.03 Załamanie światła - ćwiczenia utrwalające padlet
plik pdf
2 23.03 - 27.03 Soczewki dokument Google
3 30.03 - 03.04 Konstrukcja obrazów tworzonych przez soczewkę skupiającą dokument Google
4 06.04 - 10.04 Obrazy tworzone przez soczewkę rozpraszającą dokument Google