zorza (74 kB)

FizykaKontakt
Komunikat z 4 lutego 2018 roku.

Poprawa sprawdzianów.

- Siła wpływa na ruch - klasa 7.

- Termodynamika - klasa 2.

Uczniowie klasy 7a, 7c, 7d, 2ga, 2gb, którzy zamierzają przystąpić do poprawy jednego z w/w sprawdzianów (uczniowie, którzy nie pisali sprawdzianu w terminie oraz niezadowoleni z wyników) - proszę na adres przysłać list następującej treści:

Temat wiadomości:
Sprawdzian ".........." - klasa ... *

Treść wiadomości:
Dzień dobry.
Przystąpię do wymienionego w temacie wiadomości sprawdzianu w ustalonym przez Pana terminie.
Pozdrawiam
Imię i nazwisko

* W miejsce kropek wpisz tytuł sprawdzianu oraz klasę

Wiadomość proszę przesłać do dnia 4 lutego 2018 roku.

Sprawdzian odbędzie się w czwartek 8 lutego 2018 roku w sali 109.
Dla uczniów kończących po 7 lekcjach - godzina 14:40.
Dla uczniów kończących po 8 lekcjach - godzina 15:30.


Przed egzaminem gimnazjalnym

  1. Ruch ciała (kinematyka) - podsumowanie. zadania 1
  2. Siła wpływa na ruch (dynamika) - zadania 1
  3. Praca, moc, energia - podsumowanie, zadania.
  4. Termodynamika - podsumowanie, zadania.


ogarnijfizyke.pl

sp1 2018 [MW]