zorza (74 kB)

FizykaKontakt
Aktualizacja 27 maja 2018 roku.


  1. Ruch ciała (kinematyka) - podsumowanie. zadania 1
  2. Siła wpływa na ruch (dynamika) - zadania 1
  3. Praca, moc, energia - podsumowanie, zadania.
  4. Termodynamika - podsumowanie, zadania.
  5. Przed egzaminem - zbiór zadań część 1.
  6. Przed egzaminem - zbiór zadań część 2.
  7. Magnetyzm. Magnesy trwałe
  8. Elektromagnetyzm - pole magnetyczne prądu elektrycznego


ogarnijfizyke.pl

sp1 2018 [MW]