Historia komputerów .


Abacus - liczydło. Ludzie na pewnym etapie swojego rozwoju doszli do momentu, gdy nie wystarczały im do liczenia ręce i zaczęli pomagać sobie przyrządami. Pierwszym takim przyrządem był stosowany przez Greków abacus (abak). Nazwa pochodzi od greckiego abax, co oznacza płytę, prawdopodobnie dlatego, że niegdyś kamyki umieszczano w wyrytych żłobkach płytki albo w ziemi. Poszczególne kolumny oznaczały jedności, dziesiątki, setki itd. Przy pomocy abakusa potrafiono dodawać, odejmować i mnożyć.Pascalina - maszyna licząca zaprojektowana przez Blaise Pascala około 1645 roku. Pascalina umożliwiała dodawanie i odejmowanie liczb. Pascal w chwili rozpoczęcia projektu miał 19 lat. Motywacją jego projektu była chęć ułatwienia pracy ojcu, który był poborcą podatkowym. Do 1652 roku wykonano około 50 pascalin - część do liczenia w różnych systemach monetarnych, część do wspomagania pracy geodetów.

Blaise Pascal urodzony 19 czerwca 1623, zmarł 19 sierpnia 1662 w Paryżu - francuski matematyk, fizyk i filozof. Miał on znaczący wkład w konstrukcję mechanicznych kalkulatorów i mechanikę płynów; sprecyzował także pojęcia ciśnienia i próżni. W swoich opracowaniach bronił metody naukowej.


Materiały dydaktyczne.