kontakt


Archiwum:

2002/2003
2003/2004


 • Sobota 11.06.2005
  Wszyscy zebraliśmy się na dworcu PKP. Dokładnie o 17.30 wyruszyliśmy pociągiem, żegnając się ze swoimi rodzicami. Około godziny 20.00 zatrzymaliśmy się na jakiś czas w Warszawie oczekując na przesiadkę ... Relacja z wycieczki w Tatry.
  Foto z wycieczki.


 • Laureaci konkursu poetyckiego poświęconego pamięci Jana Pawła II


 • Wyniki V Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej - "Rady na odpady w naszej gminie". (16. maja 2005, 11:43:45)


 • W dniach 17 - 23 marca br. w naszej szkole obchodziliśmy Szkolny Tydzień Europejski pod hasłem Wiosna w Europie zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie klas IV - VI wraz ze swymi wychowawcami przygotowywali prezentacje wylosowanych wcześniej państw Wspólnoty Europejskiej... Podsumowanie


 • Śpiewać każdy może - w dniu 8 marca 2005 roku u nas w szkole odbył się, podobnie jak w roku ubiegłym, konkurs muzyczny "Śpiewać każdy może"...


 • Podsumowanie organizacji i wyników sprawdzianów przedmiotowych przeprowadzonych w czasie pierwszego półrocza roku szkolnego 2004/2005 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce. (2005-04-09 13:54:04)


 • Powitanie wiosny po europejsku. Zgodnie ze starym, polskim obyczajem 21 marca, w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny topi się słomianą kukłę Marzannę - symbol odchodzącej zimy. Od wielu lat wśród uczniów klas I - III w SP nr 1 w Sokółce obyczaj ten był kultywowany. W tym roku, w związku z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej uroczystość ta miała nieco inny charakter... więcej (2. kwietnia 2005, 18:06:09)


 • Dnia 31 marca 2005 roku w Szkole Podstawowej nr 11 w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznych konkursów przedmiotowych. Na uroczystości zebrali się laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów.
  Wśród tych najlepszych z najlepszych znaleźli się także uczniowie z naszej szkoły... Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych. (1. kwietnia 2005, 21:15:24)


 • British and American Special Days - sprawozdanie z II Edycji Plakatowego Konkursu Języka Angielskiego. (18. marca 2005, 11:40:18)


 • V międzyszkolny konkurs wiedzy ekologicznej - Rady na odpady w naszej gminie. Regulamin konkursu.
 • (8. marca 2005, 18:23:22)}

 • W dniu 24 lutego 2005 roku na sztucznym lodowisku przy ulicy Zwierzynieckiej w Białymstoku odbyły się Igrzyska Województwa Podlaskiego w łyżwiarskiej Błękitnej Sztafecie dziewcząt i chłopców. więcej ...


 • Szkolny Tydzień Europejski pod hasłem
  Wiosna w Europie

  Celem projektu Wiosna w Europie realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce jest propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej ... więcej (23. lutego 2005, 19:02:18)


 • Jak żyć zdrowo i bezpiecznie? - program działań opiekuńczo - wychowawczych relizowany w Szkole Podstawowej nr 1 ... więcej (21. lutego 2005, 17:58:05)


 • 10 lutego 2005 roku na naturalnym lodowisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce zostały przeprowadzone VIII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w łyżwiarstwie szybkim. komunikat z zawodów (10. lutego 2005, 20:28:29)


 • 8 lutego 2005 roku o godzinie 1000 na lodowisku naturalnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce odbyły się mistrzostwa szkoły w łyżwiarstwie szybkim. W zawodach brało udział 123 zawodników ... Komunikat z zawodów. (8. lutego 2005, 18:08:44)


 • VIII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w łyżwiarstwie szybkim szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 10.02.2005 rok. (5. lutego 2005, 17:13:31)


 • Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce - 08.02.2005 rok. (5. lutego 2005, 17:13:39)


 • III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Uśmiech otwiera wszystkie serca: Baśniowe fantazje (5. stycznia 2005, 09:39:14)


 • 11 grudnia 2004 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokółce odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza.W tym roku uczestniczyło 146 osób z 19 szkół podstawowych powiatu sokólskiego. Recytowano w pięciu grupach. Przebieg i wyniki konkursu. (14. grudnia 2004, 09:56:44)


 • W Starożytnej Grecji - Plan naprawczy przyjęty do realizacji w klasach VI - tych po wykonaniu analizy wyników próbnego sprawdzianu W Ogrodzie przeprowadzonego 12 października 2004 roku (wersja pdf) (10. grudnia 2004, 19:40:59)


 • Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!
  Po raz ósmy zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza. W tym roku konkursowi będzie towarzyszyło motto:
  Wielkiego poety nie można przeczytać raz na zawsze
  Wybór utworu jest dowolny (sugerujemy teksty liryczne, fragmenty Pana Tadeusza) jednak powinien być wygłoszony zgodnie z zasadami recytacji.
  Prosimy zapoznać się z regulaminem, dokładnie wypełnić zgłoszenie i przesłać je na adres szkoły do 29 listopada 2004 roku.
  Czekamy na zgłoszenia i życzymy sukcesów w konkursie.
  Organizatorzy


 • Wieści Samorządu Szkolnego (6. października 2004, 18:03:22)


 • Sprawozdanie z przebiegu akcji Sprzątanie Świata - Polska 2004 w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce.


 • Analiza wyników sprawdzianu klas VI - tych Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce przeprowadzonego 1 kwietnia 2004 roku sporządzona na podstawie Raportu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.(13. września 2004, 18:21:11)

 • 17 września 2004 roku, godzina 1200 - Sprzątanie Świata - Polska 2004. więcej ... (14. września 2004, 14:32:56)

"Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie (por. Mt 24, 42)"
Testament Papieża Jana Pawła II


Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 • Plan działań edukacyjnych.
 • Analiza wyników sprawdzianu klas VI - tych.
 • Sprawdzian próbny klas VI - tych.
 • W Starożytnej Grecji - plan naprawczy.
 • Analiza wyników sprawdzianów przedmiotowych.
 • Arkusz analizy sprawdzianu przedmiotowego.


 • Dokumenty szkolne:

 • Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią i alkoholizmem oraz warunki współpracy szkoły z policją.
 • Arkusz hospitacji diagnozującej.

 • Plan lekcji 2004/2005 dla klas IV - VI:
  semestr II - ważny od 7 lutego 2005


  Data ostatniej modyfikacji: 23. czerwca 2005, 22:25:35
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
  16-100 Sokółka
  ul. Grodzieńska 43
  telefon: (0-85)711 21 45; fax: (0-85) 711 24 43