Temat: Zrzut ekranu - wykorzystanie funkcji Print Screen.

Ćwiczenie 1.
Na klawiaturze komputera znajduje się klawisz Print Scr (PrtScn). Aby poznać jego funkcję, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom program Kalkulator oraz program Notatnik z otwartym plikiem klimat polski. Okna programów rozmieść jak na poniższym rysunku. 2. Naciśnij klawisz PrintScn.
 3. Otwórz program Paint na pełnym ekranie.
 4. Z menu programu Paint wybierz polecenie Edycja/Wklej. Na czystą kartkę programu Paint zostanie wstawiony widok ekranu Twojego komputera.
 5. Jest to rysunek, możesz go modyfikować, drukować i zapisywać na dysku.
  Wykonane w ten sposób zdjęcie ekranu komputera nazywa się zrzutem ekranu.
  Wykonany zrzut ekranu zapisz w folderze ...\Dokumenty\ pod nazwą zrzut_1.

Klawisz PrintScn (oznaczany również skrótami: PrtScr, PrtSc) w chwili użycia zapamiętuje ekran komputera.


Ćwiczenie 2.

 1. Zamknij program Paint, jeśli masz otwarty.
 2. Na pulpicie nadal masz otwarte okna programów Kalkulator i Notatnik. Sprawdź, które okno jest aktywne? Wykonaj czynności, które spowodują, że aktywne będzie okno programu Kalkulator.
 3. Naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz Alt, a następnie naciśnij klawisz Print Screen. (Skrót klawiaturowy: Alt + PrintScn.)
 4. Uruchom program Paint, wklej wykonany zrzut ekranu. Na czystą kartkę zostanie wstawiony obraz okna programu Kalkulator. 5. Wielkość kartki dopasuj do wielkości wklejonego obrazu.
 6. Rysunek zapisz w folderze ...\Dokumenty\ pod nazwą zrzut_2.

Kombinacja klawiszy Alt + PrintScn kopiuje aktywne okno.Ćwiczenie 3.
Wykonaj rysunek przedstawiający okno programu Notatnik z otwartym dokumentem klimat polski.
Dopasuj wielkość kartki do wielkości obrazu zrzutu ekranu.
Plik z rysunkiem zapisz w folderze ...\Dokumenty\ pod nazwą zrzut_3.


Ćwiczenie 4.
Wykonaj rysunek przedstawiający obraz okna wyświetlającego zawartość folderu ...\Dokumenty\ w Twoim komputerze.
Plik z rysunkiem zapisz w folderze ...\Dokumenty\ pod nazwą zrzut_4.


Ćwiczenie 5.
Sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku twardym komputera, przy którym pracujesz. Przygotuj zrzut ekranu z tymi danymi.
Rysunek zapisz w folderze ...\Dokumenty\ pod nazwą zrzut_5.


Ćwiczenie 6.
Wykonaj ćwiczenia B i C z lekcji 11 z zestawu ćwiczeń Informatyka Europejczyka.