Temat: Malujemy różności.
ćwiczenia rysunkowe na ocenę

Ćwiczenie 1.
W folderze ...\Obrazy\ załóż nowy katalog i nazwij go grafika-ocena.
W foderze grafika-ocena zapisuj wszystkie wykonane na lekcji rysunki.


Ćwiczenie 2.
Uruchom program Paint. Ustaw następujące wymiary kartki do rysowania: szerokość = 500 pikseli, wysokość = 400 pikseli.
Wykonaj rysunek domku z dwoma drzewami, podobny do tego poniżej.
Rysunek zapisz w pliku o nazwie domek z drzewami.
Po zakończeniu pracy nad rysunkiem, zamknij program Paint.Ćwiczenie 3.
Uruchom program WordPad. Ustal wielkość okna programu WordPad w taki sposób, aby zajmowało około 1/4 całego Pulpitu Twego komputera.
Wykonaj zrzut ekranu okna programu WordPad.
Rysunek z wykonanym zrzutem ekranu okna WordPad zapisz w pliku o nazwie WordPad.
Zwróć uwagę na to, aby na rysunku znajdowało się tylko okno programu WordPad a wielkość kartki do rysowania była dopasowana do wielkości tego okna.
Po wykonaniu ćwiczenia, zamknij okna programów WordPad i Paint.


Ćwiczenie 4.
Uruchom program Paint. Ustal następującą wielkość kartki do rysowania: szerokość = 500 pikseli, wysokość = 400 pikseli.
Wykonaj rysunek motyle, podobny do tego na przedstawionego poniżej.
Rysunek zapisz w pliku pod nazwą motyle.
Po wykonaniu zadania, zamknij okno z programem Paint.Ćwiczenie 5.
Otwórz program Paint.
Ustal następującą wielkość kartki do rysowania: szerokość = 480 pikseli, wysokość = 360 pikseli.
Wykonaj rysunek przedstawiający kolorowy napis o treści motylek.
Rodzaj czcionki, jej wielkość i kolor wybierz samodzielnie.
Ustal czarny kolor tła rysunku.
Rysunek zapisz w pliku pod nazwą motylek.
Po wykonaniu zadania, zamknij okno z programem Paint.


Przykładowy rysunek kolorowego napisu.