Temat: Tekst rysunkiem, rysunek tekstem.

Ćwiczenie A. (powtórzeniowe).
Dokończ zdania.

 • Klawisz, który zapamiętuje ekran komputera, nazywa się
 • Aby wykonać zrzut ekranu aktywnego okna programu, należy przycisnąć klawisze

Ćwiczenie B. (powtórzeniowe).
Wykonaj zrzut ekranu okna programu saper. Rysunek z wykonanym zrzutem ekranu zapisz w folderze ...\Moje dokumenty\rysunki\ pod nazwą saper.

Rysunki wykonane na dzisiejszej lekcji zapisuj w katalogu ...\Obrazy\ nadając im odpowiednie nazwy.


 1. Uruchom program Paint.
 2. Ustal szerokość rysunku na 9cm, a wysokość na 5cm.
 3. Ustal szary kolor tła (kolor drugoplanowy szary).
 4. Wybierz narzędzie Tekst i wprowadź tekst - dobierz czcionkę Courier New, rozmiar 24, pogrubienie (przycisk z literą B).
 5. Zastanów się, jak uzyskać efekt cienia?
Ćwiczenie 1.
Wykonaj rysunek Napis z cieniem (rysunek poniżej)
Rysunek zapisz pod nazwą napis z cieniem.


Ćwiczenie 2.

 1. Wykonaj rysunek Kolorowe litery (rysunek poniżej).
 2. Ustal wymiary kartki do rysowania: szerokość=17cm, wysokość=8cm.
 3. Format czcionki, czyli jej rodzaj, wielkość i styl dobierz według własnego uznania.
 4. Napis Kolorowe litery powinien zajmować prawie całą szerokość kartki.
 5. Rysunek zapisz pod nazwą kolorowe litery.


Ćwiczenie 3.
Wykonaj napis - logo szkoły (rysunek poniżej).
Rozmiar rysunku: szerokość=15cm, wysokość=8cm.
Rysunek zapisz pod nazwą logo szkoły.


Ćwiczenie 4.
Wykonaj ćwiczenia B i C z lekcji 12 z zestawu ćwiczeń Informatyka Europejczyka.


Ćwiczenie 5.
Zaprojektuj okładki na zeszyty szkolne do różnych przedmiotów.
Rozmiar kartki do rysowania: szerokość=25cm, wysokość=17,6cm.