Temat: O początkach informatyki.

ghost4 (22 kB)

Szybki rozwój informatyki i technologi komputerowej sprawia, że zaczynamy zastanawiać się, jakie były jej początki? Jakie wytwory myśli ludzkiej można uznać za pierwsze urządzenia informatyczne? W poszukiwaniu pierwszych maszyn obliczeniowych można cofnąć się do czasów starożytnych, kiedy wynaleziono liczydła, zwane abakusami. Abakusy ułatwiały wykonywanie obliczeń.
Aby poznać dokładniej historię maszyn obliczeniowych, które były prekursorami dzisiejszych komputerów zajrzyj do prezentacji na ten temat. Kliknij na duszka.

Ćwiczenie 1.
Sięgnij do encyklopedii internetowe Wikipedia i dowiedz się, kim był Jacek Karpiński.
Otwórz program Notatnik i wykonaj krótką notatkę na jego temat. Nie kopiuj tekstu z internetu. Plik z notatką zapisz na Pulpicie pod nazwą Jacek Karpiński.


ghost4_2 (16 kB)

Ćwiczenie 2.
Znasz już budowę zestawu komputerowego oraz najważniejsze elementy znajdujące się w jego wnętrzu. Ćwiczenie pozwoli uporządkować te informacje.
Pobierz plik z ćwiczeniem. W tym celu najedź myszką na duszka, naciśnij prawy przycisk myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję Zapisz element docelowy jako (Zapisz link jako). Wskaż Pulpit jako miejsce zapisania pliku. Plik otwórz za pomocą wskazanego przez nauczyciela programu.
Wykonaj pobraną kartę pracy.


Nośniki danych.

Bardzo istotne z punktu widzenia obsługi komputerów są informacje na temat nośników danych (informacji).

Wybrane nośniki danych w układzie chronologicznym (od najstarszych) Przedstawia poniższa tabela.

Nośniki danych.

Pojemność nośników pamięci i rozmiary plików podawane są w bajtach (B).
   1KB (kilobajt) = 1024 B
   1 MB (megabajt) = 1 048 576 B
   1 GB (gigabajt) = 1 073 741 824 B
   1 TB (terabajt) = 1 099 511 627 776 B

Komputer jest wyposażony w dwa rodzaje pamięci. Pamięć operacyjna RAM przechowuje informacje do momentu wyłączenia komputera. Po wyłączeniu komputera tracimy bezpowrotnie wszystkie dane w niej zapisane. Pamięć operacyjna RAM nie jest pamięcią trwałą.
Aby trwale zapisać wszystkie programy i dane, z których korzystamy potrzebujemy pamięci zewnętrznej. Do najbardziej popularnych tego typu pamięci zaliczamy: dyski twarde, dyski SSD, karty pamięci, CD-romy, DVD-romy, itd. Na pamięciach zewnętrznych możemy trwale przechowywać duże ilości danych.


Ćwiczenie 3.
Wykonaj ćwiczenie B i C z lekcji 2 z zestawu ćwiczeń Informatyka Europejczyka.