Temat: Poznajemy zasoby internetu.

Na dzisiejszej lekcji poznasz kilka stron internetowych godnych odwiedzenia


ghost4_2 (16 kB)

Ćwiczenie 1.
Pobierz plik z ćwiczeniem. W tym celu najedź myszką na duszka, naciśnij prawy przycisk myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję Zapisz element docelowy jako (Zapisz link jako). Wskaż Pulpit jako miejsce zapisania pliku. Plik otwórz za pomocą wskazanego przez nauczyciela programu.
Wykonaj pobraną kartę pracy.


Ćwiczenie 2.
Wykonaj ćwiczenie A i B z lekcji 6 z zestawu ćwiczeń Informatyka Europejczyka.


Zapoznaj się ze stroną sieciaki.pl.

sieciaki.pl