Temat: Praca z klawiaturą komputera.

Umiejętność pisania na klawiaturze komputera ma istotne znaczenie w pracy przy komputerze. Zacznijmy od opisania pozycji, w jakiej należy siedzieć. Jest to pozycja wyjściowa.

Czytając wykaz prawidłowych czynności, wykonuj je.

 • Przy komputerze usiądź prosto, swobodnie.
 • Plecy oprzyj o krzesło w takiej odległości od klawiatury i biurka, aby przedramiona były ułożone poziomo.
 • Nie wciskaj klawiszy, tylko uderzaj w nie miękko opuszkami palców. Uderzenia powinny być krótkie, rytmiczne i sprężyste.
 • W czasie pisania poruszaj tylko palcami dłoni w nadgarstkach.
 • Nie opieraj dłoni bezpośrednio na klawiaturze.
 • Nadgarstki powinny być wygodnie oparte o blat biurka, tak aby poruszały się jedynie palce.

Pozycja wyjściowa.

Staraj się pisać wszystkimi palcami.
Pomiędzy klawiszami G i H biegnie granica obszarów działania lewej i prawej ręki.

Palce lewej ręki ułóż na klawiszach A - S - D - F, a palce prawej ręki na klawiszach J - K - L - ;

Kciuki obu rąk umieść nad spacją.
Kurs pisania na klawiaturze komputera. Kliknij w duszka, aby spróbować.


Ćwiczenie 1.
Wykonaj ćwiczenie A z lekcji 9 z zestawu ćwiczeń Informatyka Europejczyka. Pamiętając o powyższych wskazówkach, poćwicz pisanie na klawiaturze komputera z użyciem programu Motyl.


Spacja i Enter.

Zanim zaczniemy wpisywać tekst do komputera, warto sobie uświadomić, jak bardzo ważne jest precyzyjne używanie klawiatury.
Każde użycie klawiatury przez użytkownika, to wysłanie informacji do komputera. Odpowiednio posługując się klawiaturą, umieszczamy w edytorze tekstu informacje o wpisywanych słowach, zdaniach i akapitach.
Ćwiczenie 2.
Otwórz program Notatnik i przepisz poniższy tekst o ochronie ptaków w Polsce. Przepisany tekst zapisz w pliku klimat polski w folderze ...\Moje dokumenty\Teksty\

Podczas wprowadzania tekstu, zwracaj szczególną uwagę na użycie spacji.
Ćwiczenie 3.
Odpowiedz na pytania.

 1. Jaki klawisz na klawiaturze komputera służy do usuwania znaku znajdującego się przed kursorem?
 2. Jaki klawisz na klawiaturze komputera służy do usuwania znaku znajdującego się za kursorem?


Ćwiczenie 4.
Otwórz program Notatnik i przepisz tekst piosenki "O zmierzchu". Przepisany tekst zapisz w pliku o zmierzchu w folderze ...\Moje dokumenty\Teksty\
Ćwiczenie 5.
Wykonaj poniższe polecenia.

 1. W folderze ...\Moje dokumenty\ utwórz nowy plik - dokument tekstowy i nazwij go pierwszy tekst.
  Możesz to zrobić w następujący sposób: naciśnij prawy przycisk myszy, wybierz Nowy, następnie Dokument tekstowy i wpisz określoną nazwę pliku.
 2. Wypisz w nim tytuły dokumentów, które wykonałeś na dzisiejszej lekcji.
 3. Zamknij okno z programem Notatnik, zachowując wprowadzone zmiany.
 4. Zrób kopię pliku i nadaj jej nazwę piszę na komputerze.
 5. Usuń plik pierwszy tekst.
 6. Otwórz plik piszę na komputerze.
 7. W nowym akapicie dopisz kilka słów na temat, jak poprawnie pisać na komputerze.
 8. Zamknij okno z programem Notatnik, zachowując wprowadzone zmiany.


Ćwiczenie 6.
Wykonaj ćwiczenie A z lekcji 9 z zestawu ćwiczeń Informatyka Europejczyka.